Home

Ik ben Ronald Ulrich. Ik help organisaties te veranderen. Te worden wat ze willen zijn. En vooral: te worden wat ze zijn.

Mijn drijfveer is de kwaliteit van de publieke sector. Goed onderwijs, goede zorg en veiligheid voor iedereen, en vooral voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Overheidsorganisaties die klantgericht zijn en de uitvoering centraal stellen. Tevreden burgers en klanten. Gedreven medewerkers. Meer ondernemerschap en ruimte voor professionals en voor eigen initiatief, minder bureaucratie. Permanent zoeken naar vernieuwing en verbetering. Dat is waar ik aan wil bijdragen. 

Succesvol veranderen

Veranderen is een uitdagend, spannend en vaak moeizaam proces. Succesvol veranderen vraagt enerzijds aandacht en reflectie, anderzijds actie en resultaat. Om te veranderen moet je goed weten waar je nu staat. Waar je naartoe wilt. Welke stappen je moet zetten om daar te komen. En wat je er van weerhoudt deze stappen te zetten. Kortom: het begint met aandacht en reflectie. Vervolgens moeten er stappen gezet worden en resultaten worden geboekt. Daar is het immers om te doen bij veranderen. Bovendien: niets werkt zo motiverend als resultaten.


Gedreven strateeg en verandermanager

Ik ben een gedreven strateeg met een sterk politiek-bestuurlijk gevoel en een energieke en resultaatgerichte manager. Ik verbind ideeën  en implementatie, actie en reflectie, strategie en manier van werken. Ik richt me op de organisatie, groepsprocessen en individuen en verbind mensen. Resultaten boeken in complexe veranderprocessen, daarin ligt mijn kracht.

Ik ben van huis uit filosoof en heb ruime ervaring met strategievorming, het ontwikkelen en implementeren van grote programma’s en organisatieontwikkeling, vooral in het onderwijs en het jeugdbeleid, binnen het sociale domein, op het gebied van veiligheid, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur en in gemeenten. 

Duurzame verandering
Naast adviseur en manager ben ik ook onderzoeker op het gebied van veranderprocessen. Ik doe onderzoek naar aanpakken die leiden tot duurzame verandering binnen organisaties en naar de bijdrage van filosofie en kunst aan organisatieontwikkeling. 

Logon